To już nie Science fiction !!! 
Wirtualna rzeczywistość coraz mocniej zaprasza nas do swojego świata. Pojęcie VR, czyli wirtualnej rzeczywistości, przez dłuższy czas kojarzyło się z filmami pokroju Matriksa. Technologia ta wydawała się być melodią przyszłości, choć tak naprawdę próby z nią prowadzono już w latach 60., a pierwsze VR usiłowano wprowadzić na rynek w latach 90.

Choć VR kojarzy się najczęściej tylko z rozrywką (granie, oglądanie filmów), to jego zastosowanie jest dużo szersze. Wirtualną rzeczywistość można wykorzystać w edukacji i badaniach naukowych, biznesie, prognozowaniu pogody, medycynie a także w treningach Biofeedback.

Nowe technologie wirtualnej rzeczywistości są obiecującym narzędziem treningowym i terapeutycznym, wspomagającym trening w wielu obszarach nauki, dydaktyki, rozwoju a także rehabilitacji. Trafność VR polega na wywoływaniu reakcji fizjologicznych i psychologicznych, analogicznych do tych stymulowanych przez świat rzeczywisty.

Istotą treningu z użyciem VR jest wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości do wspomagania różnego rodzaju zaburzeń ruchowych i poznawczych za pomocą poprawy neuroplastyczności mózgu (tj. zdolności komórek nerwowych do zmiany połączeń i zachowania w odpowiedzi na nowo dostarczane informacje). Podczas treningu za pomocą wirtualnej rzeczywistości, klient nabywa nowych umiejętności, stymulowane są także te obszary mózgu, które w trakcie tradycyjnego treningu nie byłyby angażowane. Wizualizacja czynności, które klient chce wykonać w środowisku wirtualnym, skutkuje sprawniejszym skutkami się także w świecie realnym. Poddani treningowi z modułem VR klienci uczą się wykonywać różnego rodzaju czynności w specjalnie stworzonej dla nich w tym celu, wirtualnej rzeczywistości, by następnie przenieść wyćwiczone wzorce bezpośrednio do świata rzeczywistego. To największa zaleta zastosowania wirtualnej rzeczywistości w treningach Biofeedback.

Wciąż pojawiające się nowe doniesienia i publikacje naukowe udowadniają nie tylko pozytywny wpływ VR w procesie treningowym dzieci i dorosłych, ale także zachęcają do rozwijania badań tego typu treningów i wdrażania ich na coraz większą skalę. Sądzi się, że posłużenie się VR w treningach Biofeedback może przewyższać efektywnością tradycyjną metodę Biofeedback. Taki trening przynosi nie tylko widoczną poprawę stanu klienta, ale także mocno zwiększa ich motywację, ponieważ chętniej wykonują ćwiczenia, gdy dostrzegają cel w postaci zdobycia określonej liczby punktów.

W czym tkwi przewaga wirtualnej rzeczywistości nad doznaniami płynącymi ze świata rzeczywistego?
To przede wszystkim:

- nowe doświadczenia – zakładając okulary wirtualne przenosimy się w miejsca z pozoru niedostępne.

- nowoczesna forma treningu – jak zareklamować gabinet? Jak uatrakcyjnić trening?

- zwiększa przyswajalność informacji – okulary wirtualnej rzeczywistości, mimo że dopasowane do zmysłu wzroku, pobudzają wiele wrażeń i emocji użytkownika zatopionego w wykreowany przez komputer świat;

- zwiększa zaangażowanie odbiorcy – wprowadzenie danej osoby w świat wirtualny zwiększa jej zaangażowanie w późniejsze działania. Nie jesteś tylko biernym obserwatorem, ale stroną aktywną.