• Formularz odstąpienia od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Zamówienie nr:

Dane klienta:

E-mail:

Adres: Data zawarcia umowy:

Rodzaj dostawy:

Metoda płatności:

 

 

Dane sklepu:

HPM Michał Karpiński

Polska Bobrowniki 83 26-903 Głowaczów info@hpm-medical.eu

NIP: 5110204545

email: biuro.hpm@gmail.com

 

Ja....................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Produkt:

Cena:

Ilość:

 

 

Zwrot zapłaconej kwoty na

rachunek bankowy: .............................................................................................................

 

 

 

Podpis: