• Dostawa

Dostawa
 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Obszarem dostaw zrealizowanych zamówień jest teren następujących krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 3. Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy.
 4. Koszt dostawy zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta w Sklepie.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja Sklepu potwierdzająca wysłanie Towaru.
 6. W przypadku gdy Dostawę realizuje firma kurierska, Klient może dodatkowo otrzymać wiadomość e-mail od firmy kurierskiej z podanym nr przesyłki i danymi kontaktowymi, a także po zalogowaniu się na Konto Klienta.
 7. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
 8. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 9. Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.
 10. Termin realizacji zamówienia (od momentu złożenia zamówienia do wysyłki do Klienta), wynosić może od 1 do 10 dni roboczych. Czas Dostawy do Klienta (od momentu wysłania do odbioru przez Klienta może wynosić od 1 do 5 dni roboczych). W przypadku niemożności dotrzymania któregoś z wymienionych terminów, warunki realizacji i dostawy są uzgadniane indywidualnie z Klientem, przy czym Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki dostępności Towaru.
 11. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbiór osobisty zamówionego Towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez Sklep skompletowania Zamówienia Towar można odebrać w Biurze Sprzedawcy w dni powszednie w godz. 8-20.
 12. Sprzedawca dołącza do Dostawy właściwy dokument księgowy tj. fakturę VAT lub paragon fiskalny obejmujący dostarczane pozycje Zamówienia.
 13. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Sprzedawca ponowi Dostawę po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówionego Towaru oraz decyzji Klienta co do ponownej dostawy Towaru. W innym przypadku Sprzedawca pozostawi Towar do dyspozycji Klienta w Biurze Sprzedawcy w celu dokonania odbioru osobistego, za wyjątkiem przypadków odstąpienia przez Konsumenta od umowy stosownie do treści § 8 Regulaminu. Jeżeli poprzednia próba Dostawy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient ponosi rzeczywisty koszt odesłania Towaru przez Dostawcę do Sprzedawcy i rzeczywisty koszt ponownej Dostawy zamówionego Towaru.